Inventaris van het archief van de Vechtplassencommissie (1947-2012) op de website te vinden

Gezicht vanaf het Zandpad op de Vechtbrug Bron: BB-FA-Nieuwersluis Fotoarchief Nieuwersluis, fotonummer N30030
Gezicht vanaf het Zandpad op de Vechtbrug
Bron: BB-FA-Nieuwersluis Fotoarchief Nieuwersluis, fotonummer N30030

De inventaris van het archief van de Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied, kortweg Vechtplassencommissie  genoemd, over de jaren 1947-2012 is vanaf heden digitaal te raadplegen via de website van het RHC Vecht en Venen.


Over het ontstaan van de Vechtplassencommissie doen twee verhalen de ronde, het ene plaatst oprichting aan het einde van de jaren ’20, het andere in het midden van de jaren ’30. Over het doel van de commissie bestaat vanaf het vroegste begin geen onduidelijkheid: “Den natuurlijken en cultureelen rijkdom en de schoonheid van de Vecht en de plassen te behouden, te bevorderen en te behartigen.”

De officiële oprichtingsakte uit 1940 gaat uit van een oprichting in 1936. Op 14 november van dat jaar is een commissie gevormd bestaande uit de burgemeester van Abcoude-Baambrugge / Abcoude-Proosdij en vertegenwoordigers van diverse organisaties die samenwerkten in de commissie: de Bond Heemschut, de provinciale Utrechtsche Welstandscommissie, de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, de Bond van Nederlandsche Architecten, de Vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland, de Vereeniging tot bevordering van Vreemdelingenverkeer en tot behoud van natuurschoon De Vechtstreek, het oudheidkundig genootschap Niftarlake, het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw en de Koninklijken Nederlandschen Toeristenbond A.N.W.B..

Het archief is overigens niet compleet. Zo ontbreken de notulen voor 1953 en ook daarna ontbreekt af en toe een verslag. Ook de correspondentie bleef in sommige jaren niet compleet bewaard. Hierbij komt dat faxberichten soms onleesbaar zijn geworden. In de jaren na 2000 zijn berichten die per email bij de secretaris arriveerden alle uitgeprint zodat zowel de correspondentie als de notulen nog op papier beschikbaar zijn. Het archief omvat dan ook geen digitale opslagsystemen. Het archief is niet afgesloten, aanvulling in de toekomst kan dan ook worden verwacht.

cropped-logo-vpc

De inventaris vindt u hier

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s