Tagarchief: Orangisten

Een oranje furie in Weesp

Gerard Vader (Bron: BWSA, IISG)
Gerard Vader (Bron: BWSA, IISG)

Enige tijd geleden schreven we hier over de hoogoplopende emoties tussen Patriotten en aanhangers van het Huis van Oranje, waarbij een Oranjeklant danig in het nauw werd gedreven. Meer dan honderd jaar later was er opnieuw sprake van een grote rel in Weesp, maar ditmaal waren Oranjegezinden de aanstichters van het onheil. Voorman van de Weesper socialisten Gerard Vader was degene die het moest ontgelden. Op Koninginnedag 1900, welk feest toentertijd plaatsvond op 31 augustus, had Vader zich de woede van oranjegezinde Weespers op de hals gehaald door te weigeren de vlag uit te hangen. Deze smet was des te schandelijker omdat juist dat jaar Wilhelmina Weesp op doorreis naar Amsterdam met een bezoekje vereerde.

Lees verder Een oranje furie in Weesp

Patriots-Orangistische twisten in Weesp

De akte waarin Ida Schouten haar verhaal doet
De akte waarin Ida Schouten haar verhaal doet

In de jaren tachtig van de achttiende eeuw liepen de emoties tussen aanhangers van de prins van Oranje en de voorvechters van een burgerlijk bestuur hoog op. De Patriotten en Orangisten maakten elkaar het leven zuur in de strijd voor hun politieke overtuiging. Waar de Patriotten meer democratisering in het bestuur nastreefden, streden de Prinsgezinden voor een sterke stadhouderlijke macht belichaamd in de leden van het Huis van Oranje. De strijd bereikte haar hoogtepunt in juni 1787 toen de echtgenote van de verdreven stadhouder Willem V, Wilhelmina van Pruisen, op haar weg naar Den Haag door Patriotten werd aangehouden. Ze wilde de Staten van Holland bewegen haar man terug te laten keren. Gevolg van de aanhouding was de Pruisische inval in de Republiek onder leiding van Wilhelmina’s broer Frederik Willem II.

Lees verder Patriots-Orangistische twisten in Weesp