Tagarchief: Schutterij

De schutterij van Weesp

Schutterij_Weesp

De schutterij van Weesp in de tweede helft van de negentiende eeuw
(bron: fotocollectie gemeentearchief Weesp)

Tot 1906 beschikte Weesp over een eigen schutterij. De schutterij van de stad had van oudsher tot taak de verdediging van de stad ter hand te nemen en de orde binnen de stadsmuren te handhaven. Waar de schutterij aanvankelijk een sterk militair karakter had en rond de zestiende eeuw nog een belangrijke rol in de stadsverdediging had, veranderde dit in de loop van de eeuwen naar een meer politionele taak. Toch namen nog in de jaren ’30 van de negentiende eeuw Weesper schutters deel aan de strijd tegen de opstandige Belgen die zich van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden wilden afscheiden.   Eind jaren 1860 werd de schutterij van Weesp voor dienst bij de Vestingartillerie bestemd. Met de invoering van de Militiewet in 1901 en de daaropvolgende reorganisatie van de krijgsmacht werden de meeste schutterijen in Nederland in 1907 opgeheven, die van Weesp al in 1906.

Lees verder De schutterij van Weesp